Privacy verklaring

Thijert bloemsierkunst kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Thijert bloemsierkunst, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een bestelformulier op de website aan Thijert bloemsierkunst verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van de webshop verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw adres, postcode en woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer

Waarom Thijert bloemsierkunst deze gegevens nodig heeft

Thijert bloemsierkunst verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Thijert bloemsierkunst uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Thijert bloemsierkunst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Thijert bloemsierkunst verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thijert bloemsierkunst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zogenaamde session cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden onder andere uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Thijert bloemsierkunst gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken, de zogenaamde tracking cookies. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Thijert bloemsierkunst. Thijert bloemsierkunst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Thijert bloemsierkunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Thijert.nl is een website van Thijert bloemsierkunst en is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:
Deurningerstraat 106
7557 HJ Hengelo
Tel.: 074 – 29 16 531
E-mail: info@thijert.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 08085994